“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.” – Confucius


(„Cea mai mare glorie a noastră nu este să nu cădem niciodată, ci să ne ridicăm de fiecare dată când cădem.” – ConfuciuS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *