„ASOCIAȚIA PRADER-WILLI BUCUREȘTI” este persoană juridică română de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu nr. 170233 din data de 18.09.2018, eliberată de către Ministerul Justiției – Serviciul Comunicare și Relații Publice și este o asociație non-guvernamentală, non-profit, independentă.

„ASOCIAȚIA PRADER-WILLI BUCUREȘTI” a fost înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, Partea A, Secțiunea I, sub nr. 5/04.01.2019.

De asemenea, figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult al ANAF începând cu data de 16.04.2019.

Date de identificare:

Denumire – ASOCIAȚIA PRADER-WILLI BUCUREȘTI

Cod de identificare fiscală – 40385364

Cont bancar – RO87BACX0000001796518000

Georgian Apostol (președinte) – tel.: 0740.155.183

Monica Apostol – tel.: 0726.104.151

Notă:
Dacă doriți să redirecționați 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor sau pensii ori alte venituri menționate în normele fiscale, o puteți face descărcând formularul de AICI (2023).