„ASOCIAȚIA PRADER-WILLI BUCUREȘTI” este persoană juridică română de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu nr. 170233 din data de 18.09.2018, eliberată de către Ministerul Justiției – Serviciul Comunicare și Relații Publice și este o asociație non-guvernamentală, non-profit, independentă.

Date de identificare

Denumire — ASOCIAȚIA PRADER-WILLI BUCUREȘTI

Cod de identificare fiscală — 40385364

Cont bancar — RO87BACX0000001796518000

Președinte — Georgian Apostol — tel.: 0740.155.183

Vicepreședinte — Monica Apostol — tel.: 0726.104.151

Notă:
Dacă doriți să redirecționați 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor sau din pensii o puteți face descărcând formularul de AICI